Tilsette – redaksjonen

Tips: 97 15 10 20

Eirik Langeland Fjeld – Ansvarleg redaktør
Mobil: 959 97 237 eirik.langeland.fjeld@strilen.no
Siv Berg Lutro – Nyheitsleiar
Mobil: 922 51 832 siv.berg.lutro@strilen.no
Henrik Hauken – Journalist
Mobil: 413 68 416 henrik.hauken@strilen.no
Erlend Nordland Kristiansen – Journalist
Mobil: 478 41 402  erlend@strilen.no
Gunn Berit Wiik Berg – Journalist
Mobil: 906 82 488 gunn.berit@strilen.no
Anne-Lise Nordpoll – Journalist
Mobil: 986 96 459 anne-lise@strilen.no